Monika Oyama

Principal, " Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd.